Småjobbsentralen

Kontortid mandager kl. 10 - 14 tlf. 62 34 54 52 formidler praktiske tjenester. Hjelperne skal ha en fastsatt godtgjøring for utført arbeid.
  • Hagearbeid, som gress, hekk og kantklipping. Raking av løv og annet


  • Snømåking/snøfresing


  • Håndverksarbeid, som snekring, maling og muring


  • Bortkjøring av avfall, og annet praktisk arbeid

Sosiale media

2021 © Brumunddal frivilligsentral