Aktiviteter for grupper

Alle gruppearrangement er åpne for alle og gratis å delta på.
  • Turgruppe, vi møtes hver onsdag kl. 11.00, for å gå tur sammen. Etter turene er det enkel servering inne på sentralen. Den gylne spaserstokk, deltakere som gjennomfører og ønsker å registrere 30 turer pr. sesong, får utdelt merke når sesongen er avsluttet.
  • Strikkekafe,  Åpen mellom 11.00 og 14.00, torsdag hver 14.dag, på partallsuker. Åpent for alle. Ta med ønsket håndarbeid. Det serveres  kaffe og noe attåt.
  • Mental Helse Ringsaker har fast møteplass i våre lokaler. Tirsdager kl. 10 -14. Og har eget kontor i sentralen. Telefonnummer til Mental Helse er 62345453, mobil 95094981, epostadressen er: ringsaker@mentalhelse.no. Det serveres lunsj til selvkost. Gratis frukt og kaffe. Det arrangeres hyggekvelder og utflukter.


  • Seniordata,  gratis 2-dagers opplæring av nybegynnere og viderekommende hver høst. Annonsering og påmelding på biblioteket og frivilligsentralen.


  • Natteravntjeneste,  Natteravn Brumunddal har base i frivilligsentralen. Fast vandring hver fredag og lørdag fra 1. mai til 1. oktober. Det er foresatte ved Brumunddal og Furnes ungdomsskoler, som gjennomfører nattevandringene.


  • Julesalgsmesse, salg av alle typer julekaker og håndarbeidsprodukter. 2 dager i slutten av november, annonseres i avisen.
  • Arrangement for frivillige:  Frivilligtreff annenhver måned på mandager. Julebord og sommerfest, med god mat og godt drikke.


  • Selvhjelpsgrupper og andre aktiviteter, igangsettes etter behov.


  • Utleie av lokaler, til lag og foreninger

Sosiale media

2021 © Brumunddal frivilligsentral